پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
 
بيمارستان هاي شهرستان

   نام مركز درماني:  میلاد
   شهر:  اروميه
  شماره تماس:  04431010000
    نشاني:  ارومیه - خیابان فردوسی - پلاک 2

6.0.20.0
V6.0.20.0