پنج‌شنبه, 10 آذر 1401
 
شعب شهرستان بانك پارسيان

  نام شعبه:   چهارراه آبرسان تبریز
   متصدي ميز بيمه‌اي:  مینا مجیدی
   كد شهر:  411
   تلفن:  3362968
  فاصله:  
  فكس:  3341119
   آدرس:  خيابان ‌امام خميني- چهارراه آبرسان -پلاک 2/1

6.0.20.0
V6.0.20.0