چهارشنبه, 13 مهر 1401
منو

  مدارک خسارت شخص ثالث جانی

  براي دريافت پرداخت خسارت اتومبيل،  بايد حداكثر تا 5 روز به شعب بيمه پارسيان مراجعه شود.

  مدارک مرتبط با حوادث منجر به جراحات بدنه

  · اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز

  · گزارشهای مقامات انتظامی

  · اوراق بازجویی طرفین حادثه

  · کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری

  · کپی شناسنامه مصدومین

  · مشخصات کامل مصدومین

  · مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی

  · کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات

  · رای نهایی دادگاه در صورت صدور

   

  مدارک مرتبط با حوادث منجر به فوت

  · گزارش¬های مقامات انتظامی

  · مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه

  · ایراد خسارت در حوادث و تصادفات

  · با گزارش مقامات انتظامی

   

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی

  • اوراق بازجویی طرفین حادثه
  • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم)  و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  • کپی شناسنامه باطل شده متوفی
  • مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
  • گواهی حصر وراث
  • قیم¬نامه در صورت داشتن صغیر
  • کپی شناسنامه تمام ورثه
  • رأی نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد)
  • زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن
  • رأی ابلاغی خود را به بیمه¬گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه¬گر نخواهد شد
  • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
  • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
  • اصل و کپی کارت و سند خودرو
  • اصل کروکی ( گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)
  • ارائه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو
  • بیمه¬ گذار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نماید

  یاد آوری : هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، اوراق بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

   

  >>> فرآيند پرداخت خسارت جاني خودرو


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0