چهارشنبه, 13 مهر 1401
منو

  »»» حداكثر مهلت تحويل اسناد در مورد هزينه‌هاي بيمارستاني پنج ماه از تاريخ انجام هزينه مربوطه مي‌باشد.
  »»» بعداز انقضاي اين مدت پرداخت خسارت توسط شركت بيمه پارسيان امكان پذير نخواهد بود.


   اقدمات لازم جهت استفاده از خدمات درماني :
   الف) دريافت خدمات درماني بستري در بيمارستان‌هاي طرف قرارداد بيمه پارسيان
   بيمه پارسيان جهت تسهيل در دريافت خدمات درماني، اقدام به انعقاد قرارداد همكاري با تعدادي از مراكز درماني و بيمارستان هاي سراسر كشور نموده است. معرفي‌نامه بستري در بيمارستان‌ به شرح ذيل عمل كنيد:
   

   ب) دريافت خدمات درماني بستري در بيمارستان‌هاي غير طرف قرارداد بيمه پارسيان
   در صورتي كه از بيمارستانهاي غير طرف قرارداد بيمه پارسيان خدمات درماني دريافت نمائيد جهت دريافت هزينه هاي خود به شرح زير عمل كنيد:
   

  هزينه هاي زير خارج از تعهدات اين بيمه نامه مي باشد:

  1-     زايمان اعم از طبيعي و سزارين

  2-     سقط جنين عمدي

  3-     كليه هزينه هاي سرپايي

  4-     رفع عيوب انكساري چشم (نظير جراحي ليزيك)

  5-     هزينه هاي مربوط به معلوليت ذهني و از كار افتادگي كلي

  6-     بيماريهاي رواني سايكوتيك (جنون)

  7-     اعمال جراحي به منظور زيبايي (مگر ناشي از حادثه در طي مدت بيمه)

  8-     جراحي فك (مگر در مارد شكستگي فك و تومور فك)

  9-     جراحي لثه و دندانپزشكي

  10- درمان نازايي و ناباروري (لقاح مصنوعي )‌ و عقيم سازي

  11- هزينه اتاق خصوصي و همراه بيمار بستري شده در بيمارستان

  12- بيماريهاي مادرزادي مگر در مواردي كه جنبه درماني داشته و به تاييد پزشك معتمد بيمه گر رسيده باشد

  13- خودكشي و اعمال مجرمانه

  14- ترك اعتياد


    به منظور كسب اطلاعات و تسهيل در دريافت خدمات بيمه درماني   مي توانيد  با شماره تلفن 09128381027 تماس فرمائيد.
  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0